9 thoughts on “ Ddoe Yn Ol - Mojo (53) - Rhydd Rhyw Ddydd (Cassette, Album)

  • Sessions will be weekly during term time on a Thursday at £60per term for: Bydd sesiynau wythnosol yn ystod amser tymorar ddydd Iau am £60 pob tymor ar gyfer: 5 - 7 yrs 5 i 7 oed 4 – pm 8.
  • $6 1duyd 9hvl -rrjlyhh nydolwhhw1duyd md 1duyd -}hvxx olqqdgh yhhy}unxgh mrrjlyhh nydolwhhgl wdydnrqwuroo $xjxvw 3urryly}wx nrkw ylomxqg/dvwhdhg ylomxqg.
  • ^30& kdgH rpkhg yd wOHCIKhg fjku u mqoa.,hska isá kdgH iïm%odh" ^1& fkda kdgHh ^2&.%Sl kdgHh ^3& ixialD; kdgHh ^4& uOHld,Sk hqfrdamSh kdgHh.
  • Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
  • Pecyn-chwarae difyr yn cynnwys y canlynol: pum copi o sgript drama yn seiliedig ar lyfr Sglod and Chips, yn sôn am gi sy'n or-hoff o sglodion yn cadw'n heini ac yn achub pwdl rhag boddi; llawlyfr athro yn ymgorffori taflenni gweithgaredd diddorol y gellir eu dyblygu, a phedwar patrwm masgiau-llaw o'r cymeriadau; i blant oed.
  • Explore releases from Mojo at Discogs. Shop for Vinyl, CDs and more from Mojo at the Discogs Marketplace.
  • Sain (Welsh for Sound), in full - Recordiau Sain Cyf (Sound Records Ltd) is a Welsh record label, which played an important role in the Welsh folk revival. Also credited as Sain (Recordiau) CYF.. It was founded in Cardiff in by singer/songwriters Dafydd Iwan and Huw Jones, and businessman Brian Morgan Edwards, as a home for Welsh-language.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[an error occurred while processing the directive]